Grafika, jako dziedzina sztuki

Ze względu na powszechne stosowanie programów graficznych do tworzenia dzieł graficznych kwalifikujących się do dzieł artystycznych, grafika została uznana za jedną z dziedzin sztuk plastycznych, będących działem sztuk pięknych. To pozwala grafikom tworzącym ujmujące grafiki dwuwymiarowe lub trójwymiarowe nazywać siebie artystami, ze względu na rozwinięcie technologii oraz zaawansowania programów graficznych, efekty pracy grafików komputerowych nie ustępują pod względami wizualnymi innym dziedzinom sztuki plastycznej. Co więcej, stworzone animacje można połączyć z odpowiednio dobraną muzyką, co w zestawieniu jest odbierane przez widza znacznie intensywniej. Oczywiście są też przykłady, kiedy grafika komputerowa jest stosowana jako pewnego rodzaju kontynuacja dzieł klasycznych. Ów artysta potrafi umiejętnie poruszyć obraz przedstawiony przez średniowiecznego malarza, szarżujące na siebie armie ukazane na malowidle są zatrzymane w bezruchu, lecz w ciągu chwili odżywają zgodnie z wyobrażeniem autora obrazu graficznego. Możliwości stwarzane przez grafikę komputerową nieustannie się rozwijają, więc i efekty artyzmu będą, w co raz większym stopniu pokrywać się z oczekiwaniami ludzi oglądających.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.