Budowa systemu operacyjnego 

System operacyjny jest niezbędny do funkcjonowania każdego komputera. Jest on skomplikowanym pojęciem, na które skłują się trzy podstawowe element. Jądro systemu wykonuje i kontroluje zadania przeprowadzane na komputerze. Drugi element, powłoka, to specjalny program do komunikowania się użytkownika z systemem operacyjnym. Trzeci zaś, nazywany systemem plików, to pewien sposób zapisywania struktury danych na nośniku. Poza tym, wszystkie te elementy składają się z dodatkowych składników. Dla przykładu, jądro posiada takie elementy funkcjonalne, jak planista czasu procesora ustalający, które zadanie i jak długo będzie wykonywane, przełącznik zadań odpowiedzialny za przełączanie pomiędzy uruchomionymi zadaniami, moduł zapewniający synchronizację i komunikację pomiędzy zadaniami, moduł obsługi przerwań i zarządzania urządzeniami oraz moduł obsługi pamięci zapewniający przydział i ochronę pamięci. W zależności od różnych czynników istnieje też wiele podziałów systemów operacyjnych. Najszerszym i jednocześnie najbardziej podstawowym kryterium podziału systemów operacyjnych jest podział na system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) oraz systemy operacyjne czasowo niedeterministyczne. Ze względu na sposób realizacji przełączania zadań systemy operacyjne dzieli się na: systemy z wywłaszczaniem zadań i systemy bez ich wywłaszczania. Osobnym podziałem jest rozgraniczenie na otwarte systemy operacyjne oraz wbudowane systemy operacyjne. Z kolei z uwagi na środowisko zastosowane do implementacji systemu wyróżnia się systemy programowe albo sprzętowe. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.