Rodzaje oprogramowania komputerowego 

Każdy komputer, bez względu na swoje przeznaczenie musi posiadać odpowiednie oprogramowanie. Bez niego bowiem żadna maszyna nie jest w stanie wykonać jakiejkolwiek operacji i staje się tylko nieprzydatną stertą złomu. Rodzaje oprogramowania stosowane we współczesnych komputerach są naprawdę przeróżne. Zazwyczaj dzieli się je na trzy rodzaje. Pierwszym jest oprogramowanie systemowe realizujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego i służące do tworzenia oprogramowania. Drugim z kolei są tak zwane biblioteki programistyczne. Jak się można łatwo domyślić po przeczytaniu nazwy, jest to nic innego, jak oprogramowanie komputerowe służące do wykorzystania przez inne programy w naszym systemie. Ostatnie zaś, czyli oprogramowanie użytkowe to rodzaj oprogramowania, który ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizujący dla niego operacje za pomocą aplikacji. Z technicznego punktu widzenia jest to więc oprogramowanie, które korzysta z zakresu systemu operacyjnego czy oprogramowania systemowego. Na koniec, wspomniane oprogramowanie systemowe jest bardzo szerokie. Można do niego zaliczyć właściwie każde oprogramowanie, które komputer wykorzystuje, a z którym użytkownik nie ma bezpośredniej styczności. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.